Thông báo update

Site đang update để vận hành hướng trơn tru. Cần 1-2 hôm mong các bạn thông cảm. Thân. Lucifer.

Kết quả update ngày 2/2/2023

Do có nhiều việc đột xuất nên tạm thời chỉ chỉnh sửa qua loa được vài cái. Nhưng đại thể là đã có thể post truyện xem liền mạch không cần xem từng post gây khó chịu như trước. Còn mấy điểm như sau chưa được. admin@truyenqt.com Khi site sập cũng có vài bạn đã…

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!